Arvonnan säännöt

Haluatko kuulla lisää OptiWatista?

TAI SOITA

+358 (0) 29 1701 007

Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt – OptiWatti-syyskampanja

Järjestäjä
Arvonnan järjestää OptiWatti Oy, Y-tunnus 2537003-2, Piispantilankuja 4, 02240 Espoo (tässä tekstissä myöhemmin Järjestäjä). Arvonnan yhteistyökumppanina toimii Matter Agency Oy (tässä tekstissä myöhemmin Tekninen toteuttaja).

Osallistuminen ja arvonta
Arvontaan voi osallistua internetissä sivustolla http://www.optiwatti.fi/syksy, https://kampanjat.optiwatti.fi/syyskampanja-cardu, https://kampanjat.optiwatti.fi/syyskampanja 22.10.-31.12.2018 välisenä aikana sekä Järjestäjän mahdollisesti myöhemmin julkaisemalla tavoilla. Järjestäjä pidättää oikeuden jatkaa arvontaaikaa. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä omat yhteystiedot kisasivulle kysyttyihin kohtiin. Arvontaan osallistuvan henkilön on täytettävä osallistumislomakkeen pakolliset kentät.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia. Arvontaan ei saa osallistua Järjestäjän tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä. Teknisen toteuttajan työntekijät, arvonnan yhteistyökumppaneina toimivien yritysten ja järjestöjen työntekijät, arvonnan järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla kaikkien vastanneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden päivän kuluessa arvonnasta, tilalle arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä pidättää oikeuden suorittaa uusi arvonta, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia.

Voittajan henkilöllisyys ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa epätäydelliset ja muutoin virheelliset osallistumiset ennen arvontaa sekä hylätä voittaja, jos väärinkäytöksiä ilmenee.

Palkinnot

Palkintona kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan:

Kahden hengen yöpyminen missä tahansa Scandic Hotels -ketjun hotellissa Suomessa (arvo jopa 300 €), esim. lauantai–sunnuntai kylpylähotelli Edenissä. Palkinnon voi käyttää hotellin varaustilanteen mukaan milloin tahansa 31.7.2019 mennessä.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä käyttämättä jäänyttä osuutta hyvitetä. Voittajan nimi ja kuva voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä Järjestäjän ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Palkinto toimitetaan lahjakorttina arvonnan jälkeen voittajille. Toimituskuluista vastaa voittaja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arpajaisvero
Palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.

Järjestäjän vastuu
Arvonnan Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmillä internet-selaimilla mobiililaitteissa, jotka tukevat HTML5 paikannusta. Arvonnan Järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, mobiililaitteiden virheellisistä sijaintitiedoista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Henkilötietojen käsittely
Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättääitselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.