test

Energian hinta hipoo ennätyksiä – kuinka varautua lämmityskauteen

08/11/2022
Ajankohtaista

Energiansäästö ei ehkä koskaan ole ollut ajankohtaisempaa.

Energian hinta on pysytellyt historiallisen korkealla, eikä nopeaa helpotusta ei ole näköpiirissä. Kallistunut sähkö, öljy ja kaukolämpö nostavat kustannuksia ja vaikuttavat jo yritysten kilpailukykyyn. Samaan aikaan hiilineutraali yhteiskunta edellyttää niin yrityksiltä kuin julkisilta toimijoilta parempaa energiatehokkuutta ja energiansäästöjä.

Tiedostavan energiankulutuksen ja energian käytön optimoinnin merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi. Koska valtaosa rakennusten käyttämästä energiasta kuluu tilojen lämmittämiseen, on älykkäällä energianhallinnalla suuri vaikutus yrityksen kustannuksiin ja kannattavuuteen.

Parhaat keinot kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen kannattaa ottaa selvitykseen viimeistään nyt. Jos korkeat hinnat eivät loppukesän lämmössä vielä järkytä, lämmityskaudella energiaa kuluu paljon.

Kysyimme Suomen Lähienergialiitto ry:n toiminnanjohtaja Tapio Tuomelta näkemystä sähkön hinnasta sekä vinkkejä, kuinka tulevaan lämmityskauteen voi varautua.

Miksi energian hinta on noussut ja voiko hintakehitystä ennakoida?

Energian hinnannousu on alkanut jo noin vuosi sitten. Tuolloin taustalla oli maailman tasolla yritysten reagointi koronaan. Virheelliseksi osoittautuneena oletuksena oli, että kulutus laskee, joten tehtaiden tuotantoa alettiin hidastamaan. Tuotantoa lisäävästä korjausliikkeestä taas seurasi komponenttien ja materiaalien saatavuusongelmia ja nopea energian hintojen nousu.

Tänä vuonna hintoihin on vaikuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä on nostanut energian hintoja ja lisännyt ennen kaikkea hintakehityksen ennalta-arvaamattomuutta. Lisäksi asiaan vaikuttavat EU:n asettamat pakotteet ja tavoitteet päästä eroon Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta.

Sodan lopullista vaikutusta hintoihin ei voida vielä arvioida. Epävarmuus energiamarkkinoilla tulee jatkumaan, ja hinnat voivat edelleen vaihdella.

Kun puhutaan hinnasta, jääkö ilmastonäkökulma huomiotta?

Nykyinen energiatilanne tulisi hyödyntää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt on loistava mahdollisuus irtautua fossiilisesta energiasta ja ratkaista energian saatavuus pitkäjänteisesti ja kestävästi.

Uusiutuvan energian investointi- ja tuotantokustannukset ovat yhä halvempia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Lisäksi kustannukset ovat ennustettavampia.

Energiaomavaraisuutta kannattaa kasvattaa, ja siihen on monia vaihtoehtoja. Esimerkiksi aurinkosähkö on jo todettu ja tunnustettu merkittäväksi energialähteeksi. Lisäksi EU asetti vastikään myös ensimmäistä kertaa tavoitteet aurinkoenergian tuotantomäärälle.

Uusiutuva energia on oikea valinta, kun halutaan varmistaa energian saatavuus ja parantaa energiaomavaraisuutta. Meillä on kaikki perusteet vihreän siirtymän nopeuttamiseen.

Miten voi varautua tulevaan lämmityskauteen?

Hyvä tapa vakauttaa energiakustannuksia etenkin suuremmissa yrityksissä ovat PPA-sopimukset. Power Purchase Agreement on pitkäaikainen, jopa 10–20-vuotinen sähkön hankintasopimus koskien uusiutuvaa energiaa: tuulivoimaa ja aurinkosähköä.

Sopimuksen perusteella yritys saa varmistettua sähkön hinnan pidemmälle ajanjaksolle ja vähennettyä sähkömarkkinoiden riskejä. Sopimuksen etuja ovat turvallisuus, ennustettavuus ja ilmastopäästöjen väheneminen. PPA-sopimusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa, ja EU:n tasolla toiveena on lähivuosina yksinkertaistaa sopimuksia, jolloin niitä voitaisi tarjota pienemmillekin yrityksille.

Toinen keino on energiansäästö eli yksinkertaisesti laskea kiinteistön lämmitystä. Fiksuin tapa tähän on älykäs lämmityksenohjausjärjestelmä, jolla energiankulutusta saadaan pienennettyä automaationa. Lisäksi sopimustyypistä riippuen saadaan myös sähkön hintaa optimoitua edullisemmaksi.

Oleellista on mukavuuslämmön ajastaminen siihen ajankohtaan ja paikkaan, kun lämpöä tarvitaan. Jos ketään ei ole kiinteistössä tai huoneessa paikalla, ei välttämättä tarvita 20 astetta. Ainoa tapa, jolla ohjauksen voi tehdä fiksusti, on älykäs lämmityksenohjausjärjestelmä.

Lisätoimena myös lämpöpumpun hankkiminen on energiatehokkuudelle aina eduksi. Sen hyötysuhde on hyvä, joten kilowattitunnilla saa enemmän lämpöä kuin suoralla sähkölämmityksellä. Lämpöpumppuja onkin nykyään yhä enemmän myös yritystiloissa.

Kuinka itse säästät energiaa?

Omat energiansäästötoimeni ovat olleet ikään kuin pioneeritoimintaa, mikä on liittynyt tavallaan myös työhöni. Näiden ansiosta kotonamme on ostosähkön määrä puolittunut viimeisen 8 vuoden aikana. Iso sähkölämmitteinen omakotitalomme vei alun perin sähköä 37 000 kWh vuodessa, ja tällä hetkellä sitä kuluu vain 18 500 kWh.

Hyödynnän aurinkosähköä, ilmalämpöpumppuja ja OptiWatti-älyohjausta.

Kaikki lähti tietysti siitä, että ikkunat ja ovet eivät saa falskata, ja matkan varrella tieto ja osaaminen on koko ajan lisääntynyt. Seuraan tarkkaan, kuinka paljon kotona missäkin kuluu sähköä.

Voin myös myhäillä tyytyväisenä, että tulin hankkineeksi ensimmäisen sähköauton 2,5 vuotta sitten ja toisen 1,5 vuotta sitten vertaillessani Excel-laskelmia sähköautojen sekä vanhojen bensa-autojen ylläpitokuluista.

Tähän pätee sama asia kuin useimpiin edellä kuvaamiini energiatehokkuusparannuksiin. Uusiutuvan energian investoinnit ovat usein alkupääpainotteisia, mutta varmaa on se, että ne maksavat itsensä takaisin.

Mikä on OptiWatti – lue lisää!

Voit lukea lisää kokemuksista sähkön pientuottajana ja energiajärjestelmän aktiivisena toimijana.

Tutustu kokemuksiin lämmityksen optimoinnista ja energiansäästöstä.

Kuntamarkkinat 2023: Kiinteistöjen energiaoptimointi osaksi kannattavaa ilmastotyötä

Kiinteistöjen energiaoptimointi on tehokas keino leikata kunnissa energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. Olemme mukana Kuntamarkkinoilla 13.-14.9.2023 Helsingin…

Pörssisähkön huonekohtaisella optimoinnilla lisätehoa energiakustannusten hallintaan

Pörssisähkön huonekohtainen optimointi mahdollistaa ison säästön sähkön hinnassa. OptiWatti hoitaa ohjauksen automaationa.  OptiWatti toi tänä…

OptiWatilta uusi energianhallinnan kokonaisratkaisu aurinkosähkön tuotannon arvon maksimointiin

TIEDOTE 29.3.2023 Aurinkosähkön arvon maksimointiin kokonaisratkaisu Kotimainen älykkääseen energianhallintaan keskittynyt OptiWatti on kehittänyt pientaloille tavan…