test

Ilmalämpöpumppu on sähkölämmityksen paras kaveri

08/18/2018
sähkölämmitys

JULKAISTU 18.8.2018, PÄIVITETTY 25.4.2019

Ilmalämpöpumppujen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Ilmalämpöpumppu tuo kustannussäästöjä ja lisää asumismukavuutta taloissa, joissa on suora sähkölämmitys. Lämpöpumppu riittää harvemmin yksinään lämmittämään koko taloa, joten se toimii tehokkaana lisänä esimerkiksi sähkölämmityksen kanssa. Yhä useampi pientaloasuja on päätynyt ilmalämpöpumpun hankintaan ja liittänyt sen osaksi koko talon älykästä lämmityksen hallintaa.

Ilmalämpöpumppu lämmittää, viilentää ja puhdistaa

Lämpöpumpun avulla voit sekä hallita talosi tai asuntosi lämpötilaa että puhdistaa sisäilmaa. Näin voit ilmalämpöpumpun avulla parantaa asumismukavuutta eri vuodenaikoina:

Ilmalämpöpumppu talon lämmityskäytössä

Ilmalämpöpumppu toimii useimmiten tukilämmitysmuotona, eli sillä voi täydentää esimerkiksi patteri- tai lattialämmitystä. Ilmalämpöpumpun teho riittää (riippuen asunnon ja huoneiden koosta) kattamaan noin 40–60 prosenttia talon tilojen lämmityksestä.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö pystyy lämmittämään tai viilentämään noin 20–100 neliömetrin kokoisen alueen. On kuitenkin hyvä huomioida, että huonejako ja rakenne vaikuttavat ilman liikkumiseen talossa.

Ilmalämpöpumppu soveltuu talon lämmitykseen monissa eri sääolosuhteissa. Kovimmilla paukkupakkasilla voi ilmalämpöpumpusta saatava hyöty jäädä vähäiseksi. Ilmalämpöpumppua valitessa onkin hyvä tutustua laitteiden tiedoissa ilmoitettuihin lämpökertoimiin. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) -kerroin kuvaa ilmalämpöpumpun vuosihyötysuhdetta. Esimerkiksi kolmanneksi korkeimman energialuokan A+ saavuttaakseen ilmalämpöpumpun SCOP-arvon tulee olla 4,0–4,6.

Ilmalämpöpumppu talon viilennyskäytössä

Kesähelteillä kodin tai vapaa-ajan asunnon huoneet voivat lämmetä jopa tuskallisen kuumiksi. Tällöin pelkkä ikkunan avaaminen tai tuulettimen käyttö ei varsinaisesti helpota tilannetta.

Ilmalämpöpumppu tuo helpotusta kovemmallakin helteellä. Jo muutaman asteen sisälämpötilan lasku tuntuu heti miellyttävämmältä. Lisäksi ilmalämpöpumppu myös poistaa huoneilmasta kosteutta, joka on useimmiten syy sille, että sisällä tuntuu tuskaisen kuumalta.

Ilmalämpöpumpun lämmitys- ja viilennystehoon vaikuttaa tilan ja itse lämpöpumpun ominaisuuksien lisäksi merkittävästi sisäyksikön sijainti. Siksi ilmalämpöpumpun asennuksessa kannattaa luottaa ammattilaisen apuun. Näin varmistat, että sekä pumpusta saatava taloudellinen hyöty, että asuinmukavuus ovat parhaalla mahdollisella tasolla.

Huoneilman puhdistaminen ilmalämpöpumpulla

Huoneilman laadulla on tutkitusti vaikutusta terveyteen ja viihtyvyyteen. Puhdas huoneilma voi muun muassa parantaa unen laatua, vähentää allergiaoireita ja ennaltaehkäistä hengitystieinfektioita.

Vaikka ilmalämpöpumppu ei varsinaisesti ole ilmanpuhdistin, on siitä monesti hyötyä myös huoneilman parantamisessa. Ilmalämpöpumppu kierrättää huoneilmaa suodattimiensa läpi, jotka poistavat ilmasta mm. suuremmat pölyt. Huoneilmaan pääsee myös vähemmän pölyä kun huoneilma viilennetään ilmalämpöpumpun avulla, eikä avaamalla ikkunoita.

Suora sähkölämmitys + ilmalämpöpumppu = tehokas yhdistelmä

Ilmalämpöpumppu ei sovellu itsessään esimerkiksi pientalon lämmitysjärjestelmäksi vaan toimii päälämmitysjärjestelmän tukena. Yleensä ilmalämpöpumpun kaveriksi valikoituu suora sähkölämmitys.

Suora sähkölämmitys ja ilmalämpöpumppu on yleinen yhdistelmä. Monesti sähkölämmityksen ja ilmalämpöpumpun välinen jako voi olla 50–50, eli 50 prosenttia talon kokonaislämmityksestä hoituu sähkölämmityksen avulla ja 50 prosenttia ilmalämpöpumpulla.

Suoran sähkölämmityksen ja ilmalämpöpumpun yhdistelmän puolesta puhuvat myös kustannussäästöt. Etenkin pientaloissa suora sähkölämmitys on investointina muita lämmitysmuotoja edullisempi myös pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2016 Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki ilmalämpöpumppujen energiakulutusvaikutuksia pientaloissa. Tämä tutkimus puhuu vahvasti ilmalämpöpumppujen käytön puolesta. Energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä ja ihmisten kiinnostuessa entistä enemmän energiakustannusten pienentämisestä ilmalämpöpumput ovat entistä tärkeämpi osa etenkin pientalojen lämmitystä.

Kysy ilmalämpöpumpun yhdistämisestä lämmityksen älykkääseen optimointiin!

Vesikiertoinen lämmitys + ilmalämpöpumppu = uutta energiatehokkuutta

OptiWatin älykäs lämmityksen huonekohtainen ohjaus on saatavilla sähkölämmitteisten kiinteistöjen lisäksi myös vesikiertoisen lämmityksen ohjaukseen.

Monissa kiinteistöissä on käytössä lisälämmönlähteenä ja viilentäjänä ilmalämpöpumppu – tai ilmalämpöpumppu on ainakin hankintalistalla. Ilmalämpöpumppu ei kuitenkaan yksinään riitä tekemään kiinteistöstä energiatehokasta.

Optimaalinen energiatehokkuus kiinteistöissä saadaan aikaan liittämällä ilmalämpöpumppu älykkääseen ohjaukseen koko muun lämmitysjärjestelmän kanssa. OptiWatti ohjaa ja optimoi tehokkaasti vesikiertoista lämmitystä sekä sen ohella ilmalämpöpumppua.

Älykkäässä ohjauksessa vesikiertoinen lämmitys ja ilmalämpöpumppu ovat lyömätön yhdistelmä, kun tavoitellaan energiatehokkuutta, helppoa säädettävyyttä ja pieniä CO2-päästöjä.

Ilmalämpöpumppu osaksi talon lämmityksen ohjausta

OptiWatin avulla ilmalämpöpumppu voidaan integroida osaksi lämmitystä. Käytännössä voit ohjata OptiWatin avulla ilmalämpöpumpun toimintaa osana koko huoneistosi tai talosi lämmitystä, mistä ja milloin vain.

Näin varmistat, että ilmalämpöpumppu ei ole irrallinen muusta lämmitysjärjestelmästä, vaan kaikki osa-alueet ”keskustelevat” keskenään. Esimerkiksi jos asetat ilmalämpöpumpun viilennykselle, kytkee OptiWatti automaattisesti lämmityksen pois sähköpattereista.

Tutustu älykkääseen OptiWatti-järjestelmään ja säästä jopa 40 prosenttia sähkölämmityksen kuluissa!

Lataa OptiWatti Sähkölämmitysopas ja tee sähkölämmityksestä pienellä vaivalla energiatehokas!

Ilmalämpöpumpun toiminta pähkinänkuoressa

Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu lämpöenergian siirtoon ulko- ja sisäyksikön välillä. Ilmalämpöpumppu käyttää ilmassa olevaa lämpöenergiaa. Itse lämpöpumpun toiminta perustuu jäähdytystekniikkaan, ja toimintaperiaate on hyvin samanlainen kuin jääkaapissa. Sekä ulko- että sisäyksikössä on kennot, joissa on kylmäainetta. Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu tämän kylmäaineen olomuodon muutokseen.

Ilmalämpöpumpun toiminnan perusperiaate

Lämmitys: 1: Ulkoyksikön kennossa oleva kylmäaine muuntuu nesteestä höyryksi ja sitoo itseensä lämpöä. 2: Höyry siirretään sisäyksikköön, jossa höyry tiivistyy takaisin nesteeksi ja vapauttaa samalla lämpöä. 3: Vapautunut lämpö puhalletaan sisäyksiköstä huoneilmaan. Viilennys: 1: Sisäyksikön kennossa oleva kylmäaine höyrystyy ja kenno kylmenee. 2: Sisäyksikössä oleva puhallin kierrättää kennon läpi sisäilmaa, ja kylmä kenno viilentää lävitse kulkevan ilman. 3: Ulkoyksikössä höyry tiivistyy nesteeksi ja vapauttaa sisäyksiköstä saadun lämpöenergian ulkoilmaan. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate on siis lämmitys- ja viilennyskäytössä päinvastainen.

Ilmastonmuutos ja sähkölämmitys – mitä yhtälöstä pitäisi tietää?

Viime syksynä julkaistu IPCC:n ilmastoraportti oli karua luettavaa: vielä emme ole myöhästyneet lämpenemisen rajaamisesta 1,5…

Sapettaako sähkölasku? Laita lämmityskulut kuriin!

Kannattaako sähkölämmitteisen talon osto? Kuluttaako yrityksen tai julkisyhteisön kiinteistö liikaa sähköä lämmitykseen? Voiko sähkölämmitteistä kiinteistöä…

Ilmalämpöpumppu on sähkölämmityksen paras kaveri

JULKAISTU 18.8.2018, PÄIVITETTY 25.4.2019 Ilmalämpöpumppujen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Ilmalämpöpumppu tuo kustannussäästöjä ja…