test

Kiinteistön energiatehokkuus sataa omistajan kukkaroon

04/03/2019
energiatehokkuus

Artikkeli päivitetty 4.3.2024

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta puhutaan jo paljon, mutta sen mahdollisuudet jäävät sekä julkisyhteisöiltä että yrityksiltä yhä helposti huomaamatta. Samaan aikaan kallistuneet energialaskut huolestuttavat, ja monia myös painaa vastuu ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä.

Mitä rakennusten energiatehokkuustoimista pitäisi tietää, ja ovatko niitä koskevat ennakkoluulot yleisiä?

Kysyimme näkemyksiä Motivan ja Sähkölämmitysfoorumin asiantuntijoilta.

Energiatehokkuus – pelkkä kuluerä?

Keskustelu energiatehokkuudesta käy kuumana, ja koska aiheeseen liittyvät kiinteästi mm. rakennusmääräykset, EU-direktiivit ja vielä tuntemattomat tulevaisuuden velvoitteet, voi kiinteistöpäällikölle tai pienyrittäjälle jäädä monimutkainen kuva koko aiheesta.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ei kuitenkaan aina merkitse jätti-investointeja tai muita yleisesti pelättyjä kustannuksia. Valtavien remonttien sijaan merkittäviä energiansäästöjä voidaan löytää esimerkiksi ohjaamalla lämmitys järkeväksi. Nykyisellä, langattomalla IoT-tekniikalla tiloja voidaan lämmittää käytön ja tarpeen mukaan, eikä suuria asennustöitä edellyttäviä johdotuksia tarvita.

Motivan asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell on törmännyt myös toisenlaisiin ennakkoluuloihin.

”Toisinaan esimerkiksi luullaan, että tuotantoprosessi toimii huonommin tai että sisäilmaolosuhteet heikkenevät, kun energiankäyttöä tehostetaan. Yleensä kuitenkin on niin, että hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla energiatehokkuustoimilla luodaan samalla miellyttävämmät olosuhteet kuten sopiva ilmanvaihto ja lämpötila”, Kirsi-Maaria kertoo.

Lämmityksen älyohjaus – kohtuullisella investoinnilla pysyvästi pienempi sähkölasku

Selkeä, suoraan kukkarossa tuntuva hyöty energiatehokkuuden parantamisesta on sähkölaskujen kutistuminen. Mikäli suurin energiatehokkuuden este on käyttöasteesta riippumaton ylilämmitys ja rakennuksen vaippa on kunnossa, maksaa kohtuullinen investointi itsensä nopeasti takaisin.

Kun energiatehokkuuden parannuskeinoksi valitaan lämmityksen älyohjaus, saadaan vanhakin sähkölämmitysjärjestelmä toimimaan täsmällisemmin ja tehokkaammin. Älyohjaus ottaa tilanteen haltuunsa ja ohittaa vanhojen termostaattien hitaan ja epävarman toiminnan.

Se huomioi lämmityksen ajoituksissa mm. ulkolämpötilan ja sääennusteen sekä kunkin huoneen reagointinopeuden lämpötilojen muutoksiin. Se myös hälyttää, jos lämpö- tai kosteusolosuhteet poikkeavat toivotusta. Energiaa säästyy, eikä yhdessä huoneessa enää hikoilla, kun toisessa samaan aikaan palellaan.

Tilaa asiantuntijaltamme kartoitus ja konkreettinen ehdotus kiinteistöjesi energiansäästöön ja -hallintaan!

Ympäristöarvot yhä tärkeämpiä kuntien asukkaille ja yritysten asiakkaille

Kuluttajat osaavat jo kysellä yritysten ja yhteisöjen ympäristöarvojen perään. Esimerkiksi matkailualalla valtaosa asiakkaista haluaa valita ympäristöystävällisen majoituksen, ja ekologisuus nousee koko ajan yhä tärkeämmäksi erottautumistekijäksi.

Samaan aikaan suuri osa kunnistamme on jo energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseen, ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Myös pienemmiltä julkisyhteisöiltä ja yrityksiltä tullaan lähivuosina odottamaan konkreettista näyttöä ympäristövastuullisuudesta.

Rakennusten energiatehokkuuteen panostaminen on meidän leveysasteillamme yksi tärkeimmistä ilmastonmuutosta hillitsevistä teoista. Suomessa rakennusten lämmittäminen vastaa 25 prosenttia koko vuotuisesta energiankulutuksesta.

Toistaiseksi yritykset eivät hyödynnä energiatehokkuutta täysimääräisesti vastuullisuusvalttinaan. Ilmastokeskustelun kiihtyessä edelläkävijöillä onkin mahdollisuus siepata markkinoinnissaan ajatusjohtajan asema. Voisiko sinun yrityksesi tai yhteisösi kertoa asiakkaita kiinnostavasti esimerkiksi siitä, monenko automatkan tai muun vertailuesimerkin verran saitte ilmastokuormaa pienenemään?

Lue blogikirjoitus, miten vastuullinen yritys pienentää hiilijalanjälkeään ja säästää energiaa.

Mistä energiatehokkuuden tehostaminen kannattaisi aloittaa?

Kun kiinteistön sähkönkulutusta halutaan karsia, ei esimerkiksi koko sähkölämmitysjärjestelmää kannata päätä pahkaa muuttaa toiseen lämmitysmuotoon. Sähkölämmitysfoorumin asiamies Alexandre Zaitsev kehottaa ensin pohtimaan energiatehokkuustoimia:

”Ensimmäisenä kannattaa tietenkin tarkastaa rakenteellinen energiatehokkuus, eli se, ettei lämmitetä sisätilojen sijaan ulkoilmaa. Jos se on kunnossa, on seuraava askel tarkastaa lämmityksen ohjaus: lämmitetäänkö oikeaan aikaan, oikeita tiloja ja oikeaan lämpötilaan. Sähkölämmitteisessä rakennuksessa älyohjausjärjestelmä, kuten OptiWatti, optimoi tämän automaattisesti ja voi saada aikaan merkittäviä säästöjä.”

Zaitsevin mielestä monilla ammattilaisillakin on sähkölämmityksen suhteen turhia ennakkoluuloja.

”Sähkölämmitysjärjestelmä on tavallisesti edullinen huollettava, ja kun katsotaan rakennuksen koko elinkaarta, se voi – monen mielestä yllättäen – osoittautua kokonaiskustannuksiltaan järkevimmäksi lämmitysmuodoksi. Tärkeintä on, ettei energiaa hukata turhaan ylilämmittämiseen. Pelkkää energialaskua olennaisempaa on katsoa kokonaisuutta.”

Myös Kirsi-Maaria Forssell kehottaa selvittämään lähtötilanteen rauhassa ennen investoimista.

”Helpointa on ensin järjestää energiankulutuksen seuranta kuntoon. Jos tähän ei itsellä ole osaamista tai aikaa, kannattaa ottaa avuksi ulkopuolinen asiantuntija selvittämään rakennuksen tila ja energiansäästöpotentiaali. Energiakatselmus on tähän hyvä työkalu”, Forssell toteaa, ja jatkaa: “Moni yllättyy siitä, kuinka paljon ulkopuoliselta asiantuntijalta saa uutta tietoa mahdollisuuksista ja kokonaiskuvaa avaavia näkökulmia”.

TILAA KIINTEISTÖLLESI KARTOITUS

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimus on yrityksille ja yhteisöille suunnattu, vapaaehtoinen keino hillitä energiankulutusta. Sopimukset ovat Suomelle merkittävä keino saavuttaa EU:n edellyttämät energiankäytön tehostamisvaatimukset.

Kirsi-Maaria Forssell on hyvillään siitä, että suomalaiset organisaatiot ovat ottaneet energiatehokkuussopimukset omikseen.

”Täysin vapaaehtoisin keinoin on saatu aikaiseksi valtavan hyviä tuloksia niin teollisuudessa, energia-, palvelu- ja kiinteistöalalla sekä kunnissa”, Forssell iloitsee.

Energiatehokkuussopimus 2017–2025 kattaa elinkeinoelämän, kunta-alan, kiinteistöalan ja lämmityspolttonesteiden jakelun. Sopimukseen liittyneet toimijat sitoutuvat energiankulutustaan koskeviin säästötavoitteisiin.

Porkkanakin sopimukseen liittyy: valtio tukee – joskin harkinnanvaraisesti – liittyjien investointeja energiatehokkaaseen tekniikkaan. Samaan aikaan säästötavoitteet ohjaavat konkreettisesti yrityksiä pienentämään energiankulutustaan, mikä näkyy viivan alla myös taloudellisina säästöinä.

Myös lämmityksen älyjärjestelmät auttavat tavoitteiden saavuttamisessa: mm. viilentämällä tyhjiä tiloja, leikkaamalla ylilämmitystä ja säätämällä vuorokausikohtaista lämpötilaa. Automaattinen, oppiva palvelu voi leikata lämmitysenergian kulutuksesta jopa 40 %.

Mitä konkreettisia hyötyjä lämmityksen älyohjauksen käyttöönotto tuo kiinteistön käyttäjille?

Lämmityksen älyohjaus parantaa käyttäjien viihtyvyyttä ja asumismukavuutta mahdollistamalla tasaisemman lämpötilan eri tiloissa ja reagoimalla nopeasti sään muutoksiin. Automaatio osaa ajoittaa lämmityksen ennakoiden juuri oikeaan ajankohtaan.

Lisäksi lämmityksen älyohjaus auttaa parantamaan sisäilman laatua välttämällä yli- ja alilämmityksen. Älyohjaus seuraa huoneiden lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, mikä auttaa vähentämään kosteusvaurioiden riskiä.

Miten energiatehokkuuden parantamisella voi olla vaikutusta rakennuksen arvoon tai houkuttelevuuteen vuokralaisille tai ostajille?

Energiatehokkuuden parantaminen voi merkittävästi vaikuttaa rakennuksen arvoon ja houkuttelevuuteen vuokralaisille tai ostajille. Energiatehokas rakennus voi houkutella sijoittajia ja vuokralaisia, jotka arvostavat alhaisempia käyttökustannuksia ja kestävää rakentamista.

Lisäksi energiatehokkuus voi parantaa kiinteistön markkina-arvoa, koska se voi olla houkutteleva tekijä ostajille tai vuokralaisille, jotka haluavat vähentää energiakustannuksia ja minimoida ympäristövaikutuksia.

Miten lämmityksen älyohjauksen käyttöönotto voi vaikuttaa kiinteistön ylläpitokustannuksiin pitkällä aikavälillä? Onko olemassa näyttöä säästöistä?

OptiWatin älykkään ohjauksen käyttöönotto voi vaikuttaa merkittävästi kiinteistön ylläpitokustannuksiin pitkällä aikavälillä. Kun lämmityksen älyohjaus on käytössä, energiankulutus vähenee automaattisesti, mikä pienentää huomattavasti kiinteistön ylläpitokustannuksia vuosien varrella.

On olemassa näyttöä ja kokemuksia, kuinka lämmityksen älyohjauksen käyttöönoton on havaittu voivan vähentää lämmityskustannuksia 20–50 prosenttia. Lisäksi muun muassa rakenteelliset parannukset, kuten parempi eristys tai ikkunoiden uusiminen, voivat myös tuoda huomattavia säästöjä energiakustannuksiin pitkällä aikavälillä. Tässäkin älyjärjestelmä on apuna auttamalla havaitsemaan huoneet ja paikat, joissa on lämpövuotoa.

Tarkat säästöennusteet riippuvat aina useista tekijöistä, kuten kiinteistön koosta, sijainnista, käyttötavoista ja nykyisestä energiatehokkuustasosta. Siksi on tärkeää tehdä kattava suunnitelma, jotta voidaan arvioida tarkasti, kuinka paljon säästöjä voidaan odottaa ja mitkä energiatehokkuustoimenpiteet ovat kannattavimpia kiinteistön ylläpitokustannusten pienentämiseksi.

Tutustu OptiWatti-käyttäjien kokemuksiin!

Tilaa OptiWatti Oy:n asiantuntijalta hyötykartoitus ja selvitä, minkälaisiin säästöihin voisit päästä!

OptiWatilta uusi energianhallinnan kokonaisratkaisu aurinkosähkön tuotannon arvon maksimointiin

TIEDOTE 29.3.2023 Aurinkosähkön arvon maksimointiin kokonaisratkaisu Kotimainen älykkääseen energianhallintaan keskittynyt OptiWatti on kehittänyt pientaloille tavan…

Kuntamarkkinat 2022: Energiaoptimoinnin hyödyt kiinteistöissä – kuinka OptiWatti säästää energiaa ja tekee vastuullisuudesta kannattavaa?

Autamme kuntia säästämään energiaa ja tekemään kannattavaa ilmastotyötä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, energiaoptimointi eli energiankulutuksen leikkaaminen…

Energian hinta hipoo ennätyksiä - kuinka varautua lämmityskauteen

Energiansäästö ei ehkä koskaan ole ollut ajankohtaisempaa. Energian hinta on pysytellyt historiallisen korkealla, eikä nopeaa…