Sujuvaa energiansäästöä ja ilmastotyötä Rauman seurakunnan kiinteistöissä

Energiansäästö, ilmastotyö ja kiinteistönhallinnan vaivattomuus ovat ohjanneet yhä useampia seurakuntia OptiWatin käyttäjiksi.

Rauman seurakunta on tästä malliesimerkki.

Rauman seurakunnassa ollaan oltu erittäin tyytyväisiä lämmityksen älyohjaukseen, ja etenkin sen integraatio kalenterijärjestelmään on ollut täysi kymppi. Kiinteistöpäällikkö Eino Korsi suosittelee älyohjausta kaikille seurakunnille, etenkin jos niissä on Katrina-kalenteriohjaus käytössä. Näin järjestelmän käyttö on todella vaivatonta.

– Seurakuntamme seitsemän sähkölämmitteisen kiinteistön lämmitys on täysin automatisoitu OptiWatilla tilojen käyttötarpeen mukaan. Integraatio Katrina-varausjärjestelmän kanssa helpottaa hallintaa entisestään, sillä järjestelmää käyttää meillä koko henkilökunta. Katrinaan yhdistettynä OptiWatin tuomat kulusäästöt toteutuvat kuin huomaamatta, eikä lämpötilojen säätelyyn tarvitse kiinnittää alkumäärittelyn jälkeen huomiota.

OptiWatin käyttö kalenteriohjauksella varmistaa sen, ettei tyhjänä olevia tiloja ylilämmitetä tarpeettomasti. Toisaalta tilat ovat mukavan lämpimiä silloin, kun ihmiset ovat töissä tai niissä järjestetään tilaisuuksia.

Energiansäästö ja ilmastotyö- kalenteriohjaus varmistaa oikea-aikaisen lämmityksen

OptiWatin etäohjattavuus helpottaa jo sinällään kiinteistöjen hallintaa, mutta vielä enemmän ajankäyttöä tehostaa sen integrointi varausjärjestelmään. älyohjauksen ja varausjärjestelmän rajapinnan säännöllinen ja yhdenmukainen käyttö. OptiWatti sopii moniin varaus- ja kalenteriohjelmiin. Useiden seurakuntien käytössä on Katrina-järjestelmä.

Korsi kertoo, että kalenteri-integrointi olikin yksi OptiWatin hankintaperusteista, sillä järjestelmien yhdenmukainen käyttö säästää kustannuksia ja aikaa. Kiinteistöpäällikkö on asettanut kuhunkin tilaan Normaali-lämpötilan ja Säästö-lämpötilan, ja henkilökunnan merkitsemien kalenterivarausten perusteella lämpötilat asettuvat automaattisesti oikein.

Koska Katrinan kalenteriin merkitään joka tapauksessa kaikki seurakunnan tiloissa tapahtuvat tilaisuudet ja muu käyttö, lämpötilat mukautuvat automaattisesti huone- ja tuntikohtaisen tarpeen mukaan.

– Seurakunnan tilojen käyttö on epäsäännöllistä, eikä lämmityksen suhteen voi siksi määrittää ennalta vakioituja aikoja. Tilojen varaukset ovat aina ihmisten ja varausjärjestelmän takana. Kalenteri-integrointi säästää inhimillisiltä unohduksilta, kylmiltä kokoustiloilta sekä toisaalta tyhjien tilojen turhalta lämmitykseltä, Korsi sanoo.

Kiinteistöpäällikkö on mielissään myös siitä, että OptiWatti on mahdollistanut muun muassa saaressa sijaitsevan leirikeskuksen rakennusten lämmityksen hallinnan etänä. Lämpötiloille asetettu hälytysraja tuo varmuutta sille, että saaressa on kaikki kunnossa.

Poikkeuskevään 2020 aikana lähes kaikki seurakunnan kiinteistöt ovat olleet pitkään tyhjillään, mutta kesän aikana tiloja avataan pikkuhiljaa takaisin käyttöön. Muun muassa rippileirit järjestetään tänä kesänä päiväleireinä.

Lämmitysenergian ja askeleiden säästöä

OptiWatti-järjestelmä otettiin Rauman seurakunnan kiinteistöissä käyttöön huhti­–syyskuun 2019 aikana seitsemässä sähkölämmitteisessä kiinteistössä, joita ovat Kaaron seurakuntakoti, Karvatin leirikeskus, Kodistupa, Kuappla, Lapin Kirkko, Narvin kesäkoti ja Unajan seurakuntakoti.

Monet kiinteistöistä ovat suhteellisen suuria, ja useissa on lämmityksen kannalta haasteellisia korkeita saleja. Kaksi kohteista on historiallisia, suojeltuja rakennuksia. Seurakuntien toiminnalle tyypillisesti monien tilojen käyttö on suhteellisen vähäistä. Lämmityksen automatiikka OptiWatilla tarjoaa hyvän säästökeinon erityisesti tilanteessa, jossa rakennukset tai tietyt tilat rakennuksissa ovat suuren osan aikaa tyhjillään.

OptiWatilla ohjattavien kiinteistöjen lämmityksen vuosittainen kulutus on ollut ennen järjestelmän käyttöönottoa noin 336 300 kWh, mikä on kustannuksiltaan noin 24 900 euroa. Ensimmäisen puolivuotiskauden mittausjaksolla suurimmat säästöt kiinteistöjen lämmityskuluissa saavutettiin Kodistuvalla ja Lapin kirkossa (25,2 % ja 24,4 %).

Lämmityksen automatiikka säästää energian lisäksi henkilökunnan siirtymisiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia, etenkin kun kiinteistöt sijaitsevat 15–30 kilometrin etäisyydellä seurakunnan virastotalolta, ja yksi usean rakennuksen kiinteistö jopa venematkan päässä saaressa.

Kiinteistönhallinta – hajallaan sijaitsevat seurakunnan kiinteistöt yhden ohjauksen alla

Kaaron seurakuntakoti on 1992 valmistunut puurakenteinen rakennus, jossa järjestetään muun muassa kerhoja ja muita seurakunnan tilaisuuksia. Tilaa vuokrataan lisäksi juhlakäyttöön. Ennen lämmityksen ohjausta tila koettiin usein kylmäksi, mikä jo sinällään oli hyvä syy lämmityksen tehostamiseen. Sittemmin rakennuksessa päädyttiin uusimaan alkuperäiset, heikkotehoiset lämpöpatterit.

Karvatin leirikeskus sijaitsee saaressa Rauman edustalla. OptiWatti-ohjaukseen on liitetty useita rakennuksia kuten majoitustilat, opetus- ja hartaustilat, keittiö-ja ruokailurakennus sekä Pomola-niminen rakennus. Osa rakennuksista on valmistunut vuosina 1996 ja 2003. Leirikeskuksen käyttö ajoittuu touko–syyskuulle. Talvisin tiloja ei käytetä.

Kodistupa on vuonna 1992 valmistunut seurakuntakäyttöön suunniteltu rakennus, jonka alakerta on harkoista ja yläkerta puurakenteinen. Rinteeseen rakennetun Kodistuvan yläkerrassa sijaitsevat seurakuntasali keittiöineen ja aputiloineen. Alakerrassa sijaitsevat muun muassa partio- ja kerhotilat. Kodistuvan seurakuntasalin suuri huonekorkeus ja ulkoseinäpinta-alan määrä lisäävät lämmityksen tarvetta.

Vuonna 1911 rakennettu ja vuonna 1998 tulipalon vuoksi peruskorjattu hirsirakenteinen Kuappla on Vanhan Rauman suojelukohde. Kuappla on suosittu paikka erilaisille juhlille, mutta sen käyttö ei ole kuitenkaan jokapäiväistä. Iäkäs rakennus ei luonnollisesti vastaa energiatehokkuudeltaan uusia rakennuksia, mutta sielläkin saadaan lämmityksen älykkäällä automatosoinnilla selvää säästöä.

Vuonna 1760 valmistunut Lapin kirkko on Museoviraston suojelukohde. Hirsirakenteinen puukirkko sijaitsee Raumaan kuuluvassa Lapissa. Täälläkin kirkkosalin sisäkorkeus vaikuttaa lämmitysenergian kulutukseen. Kirkon käyttö ei ole päivittäistä. OptiWatilla toteutetun lämmityksen tehostamisen myötä kirkkosalin ylläpitolämpötilaksi on asetettu 8 ℃ ja toiminnan aikaiseksi lämpötilaksi 18 ℃.

Narvin kesäkoti on leirikeskus, joka sijaitsee Rauman Lapissa. Keskukseen kuuluu useita kiinteistöjä mukaan lukien 2009 ja 2013 valmistuneet sauna- ja keittiörakennukset. Kesäkodin käyttö painottuu kesään, jolloin tiloissa järjestetään lastenleirejä, rippileirejä ja muita seurakunnan tilaisuuksia. Saunailtoja järjestetään kesällä viikoittain.

Unajan seurakuntakoti on vuonna 1999 valmistunut seurakuntakäyttöön tarkoitettu rinteeseen rakennettu kaksikerroksinen rakennus, jonka alakerta on harkkorakenteinen ja yläkerta puurakenteinen. Rakennuksen tiloissa järjestetään muun muassa kerhoja, jumalanpalveluksia, hartauksia sekä juhlia.

Ilmastotyötä kiinteistöjen lämpötilojen ohjauksella

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tärkeä ilmastovaikuttaja Suomessa. Kirkko on sitoutunut työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia nykytasosta. Vaikka seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat päätöksenteossaan itsenäisiä, kirkon ilmastotavoitteet koskevat koko kirkkoa ja jokaista sen seurakuntaa.

Rauman seurakunnan kiinteistöjen älykäs energianhallinta OptiWatti-automaatiolla tukee konkreettisesti kirkon ilmastotyötä, sillä suuri osa kirkon toiminnan päästöistä syntyy kiinteistöjen lämmittämisestä. Lämmityksen automatisointi ja lämmitysenergian säästö ovat merkittävä toimi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Rahassa mitattavan säästön lisäksi lämmityksen älyohjauksen ympäristövaikutus on kiistaton. Rauman seurakunnan OptiWatti-ohjatuissa kohteissa arvioidaan laskennallisen säästön CO2:n osalta olevan noin 26 904 kg/vuosi.

Suojelukohteisiinkin sopiva digiloikka

OptiWatin langattomuus oli kiinteistöpäällikön mukaan iso plussa järjestelmän hankinnassa. Tämä mahdollisti älyjärjestelmän käyttöönoton myös historiallisissa suojelukohteissa ilman häiritseviä johdotuksia. Nyt 1700-luvulla valmistuneen kirkon lämmitystä voidaan hallinnoida täysin etänä jokapäiväisessä käytössä olevan digitaalisen kalenterivarauksen avulla. Langattoman asennuksen ansiosta ja ilman suurten remonttien tarvetta OptiWatin asennuskustannukset ja koko hankinnan investointi pysyivät kohtuullisina.

OptiWatin asennuksen jälkeen seurakunnan kiinteistöihin on hankittu ilmalämpöpumppuja tuomaan lisäpotkua lämmitykseen ja energiatehokkuuteen. Seuraava vaihe yhteistyössä on uusien ilmalämpöpumppujen ohjauksen liittäminen OptiWatin ohjaukseen.

Lähteenä Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsin haastattelun lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoululle toteutettu opinnäytetyö: Rauman seurakunnan sähkölämmitteisten kiinteistöjen energianhallinta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma 2020.

Yhdistä OptiWatti ja varausjärjestelmä

Energiansäästö, ilmastotyö ja kiinteistönhallinta ovat seurakunnissa tätä päivää ja arkea. Haluatko tietää lisää OptiWatin ja  Vitec Katrina-varausjärjestelmän yhdistämisestä?

Kysy lisää asiantuntijaltamme ja hyödynnä OptiWatti-ohjauksen kätevä kalenterilaajennus!

Kohde

Lapin Kirkko, Kaaron seurakuntakoti, Karvatin leirikeskus, Kodistupa, Kuappla, Narvin kesäkoti ja Unajan seurakuntakoti

Lämmitysratkaisu:

Sähkölämmitys lämpöpattereilla

Sähkönkulutus:

Säästö lämmityskuluissa 6 kk ajanjaksolla heinä–joulukuussa 2019 verrattuna 2016–2018 vastaavan ajan keskiarvoon esimerkiksi 400 m2 kokoisessa Lapin kirkossa oli 24,4 %. Vertailussa on huomioitu ulkolämpötilan muutoksesta johtunut muutos lämmitystarpeessa.

OptiWatti otettu käyttöön:

huhti–syyskuussa 2019

Haluatko kuulla lisää OptiWatista?

TAI SOITA

+358 (0) 29 1701 007
OptiWatti helpottaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä kiinteistöjen hallintaa

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä otettiin OptiWatti-ohjaus käyttöön Vanajan kirkossa ja Syöksynsuun leirikeskuksessa lokakuussa 2018. Erinomaisten käyttökokemusten myötä…

Tahkolla suuret säästöt mökkien lämmityskuluihin automaationa

Vastuullisuus merkitsee majoitus- ja matkailualalla yhä enemmän. Vastuullisuus ohjaa myös Tahkon matkailualueen suurinta majoitustoimijaa TAHKOcom-keskusvaraamoa,…

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä kalenterivaraukset ja lämmityksen ohjaus toimivat yhdessä

Seurakuntien leirikeskusten käyttö painottuu kesään, ja muina vuodenaikoina käyttö on satunnaista. Rakennusten älykäs lämmityksenohjaus optimoi lämmityksen…

Haluatko kuulla lisää?

Katso kaikki yhteystiedot

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian

Tähdellä (*)  merkityt kentät ovat pakollisia.