Mikä on OptiWatti?

Lämmityksen optimointi tuo jopa 40 % säästön lämmityskuluissa

Huonekohtainen lämmityksen optimointi voi auttaa säästämään jopa 40% lämmityskuluissa. Tähän tulokseen on päädytty Motivan Elvari-tutkimuksessa sekä useissa OptiWatti-kohteissa.

Huonekohtainen lämmityksen optimointi tarkoittaa sitä, että lämmityksessä huomioidaan kunkin huoneen käyttö, ja lämpötilaa lasketaan aina silloin, kun tilan käyttö tai tyhjänä olo sen mahdollistaa.

Lisäksi OptiWattia hyödyntämällä estetään ylilämmittämistä, mikä on hyvin yleistä. Tuloksena on pienempi lämmityslasku ja ihanteellinen lämpötila juuri oikealla hetkellä.

Manuaalisten termostaattien jatkuva säätäminen on käytännössä mahdotonta. OptiWatti poistaa tämän ongelman, ja sen avulla saadaan huoneiden lämpötilat helposti säädettyä käyttötilanteita vastaavaksi.

Lämmityksen optimoinnilla minimoit sähkönkulutuksen

OptiWatti osaa aloittaa lämmityksen nostamisen oikeaan aikaan, jotta haluttu lämpötila saadaan haluttuna hetkenä. Tämä mahdollistaa lämpötilan laskun poissaolon ajaksi – kunhan kotiin tultaessa lämpötila on taas mukavuustasolla.

Ilmoita haluamasi lämpötilat vaikka tunnin tarkkuudella. OptiWatti hoitaa loput!

OptiWatti raportoi lämmittämiseen kuluvan energian huonekohtaisesti. Datan perusteella lisääntyy ymmärrys kiinteistön energian kulutuksesta, ja usein havaitaan, että jotkut huoneet kuluttavat energiaa suhteettoman paljon. Uuden tiedon avulla on mahdollista muuttaa epätaloudellisia lämmitystottumuksia.

Lisäsäästöä saadaan tuntihintaisesta pörssisähkösopimuksesta, kun OptiWatti ohjaa lämmityksen automaattisesti aina edullisimmille tunneille.

Säästön määrään vaikuttaa kiinteistön lähtötilanne sekä se, kuinka aktiivisesti optimointia tehdään. Suurimmat säästöt saadaan kohteissa, joissa lämpötiloja ei aiemmin ole paljon säädelty ja jossa huoneiden käyttöaste vaihtelee paljon.

OptiWatti-käyttäjät ovat löytäneet monia tapoja optimoida lämmitystään. Tässä muutama esimerkki toimivista tavoista:

  • Lasketaan huoneiden lämpötiloja yön ajaksi.
  • Otetaan koko kotia ohjaava säästöprofiili lomien ajaksi.
  • Pudotetaan koululaisen huoneen lämpötilaa hänen ollessa koulussa ja vastaavasti työtä tekevien ollessa töissä.
  • Estetään turha ylilämmittäminen OptiWatin tarkan ja oikeaan paikkaan sijoitettavan anturin ansiosta.
  • Ohjataan yösähköllä toimiva lämmitys päälle aamuyöstä koko yön sijaan.
  • Huomioidaan lämmityksen ajoituksissa ulkolämpötila, sääennuste sekä sähkön hinta.
  • Pörssisähköasiakkaana hyödynnetään edullisia ja vältetään kalliita tunteja.
  • Ohjataan ilmalämpöpumppua osana muuta lämmitystä.

Lämmityksen optimointi on ilmastoteko

Lämmitys on ylivoimaisesti suurin energiasyöppö suomalaisissa kodeissa. Siksi sen tarkentamisella saadaan myös muhkeimmat säästöt.

Laskemalla lämpöä koko kodissa vain yksi aste säästetään jo 5 %. OptiWatti ohjaa lämmitystä huomattavasti tätä tarkemmin ja hienovaraisemmin: kun olet kotona, lämpötila tuntuu aina miellyttävältä, mutta tyhjää taloa ei lämmitetä turhaan.

Miellyttävä oleskelulämpötila, energiatehokkuus ja ympäristöarvot ovat tärkeitä myös yritysten ja yhteisöjen kiinteistöille.

OptiWatin avulla energiansäästöt on helppo toteuttaa ja mahdollistaa kiinteistöjen osalta hiilineutraali yhteiskunta.

Älykäs järjestelmä nostaa myös kiinteistön arvoa

OptiWatti modernisoi esimerkiksi sähkölämmitteisen talon kiinnostavaksi kohteeksi: pienet kulutuslukemat ja fiksu etäohjaus houkuttelevat ostajia.

Langattoman järjestelmän asennus ei edellytä suuria mullistuksia kodissa. OptiWatti on myös perustamiskustannuksiltaan edullinen tapa tuoda talo tähän päivään.

Energiatehokkuuden vaatimus on tullut asumiseen jäädäkseen. Kiinteistön energiankulutuksesta osataan kysyä myyjältä ja vaatia siitä mustaa valkoisella.

OptiWatti nostaa vanhemmankin talon varteenotettavaksi vaihtoehdoksi energiatehokasta kotia etsiville. Lämmityksen etähallinta ja seuranta tuovat mukanaan myös turvallisuudentunnetta.

Älä lämmitä turhaan tyhjiä huoneita

Huonekohtainen lämmityksen ohjaus on tärkeä osa OptiWattia. Huoneiden käyttö vaihtelee suuresti, kuten myös niiden lämmitystarve. OptiWatilla saat jokaiseen huoneeseen juuri sen lämpötilan kuin haluat.

Hankalaan termostaattien säätelyyn ei enää ole tarvetta, kun OptiWatin älykäs huonekohtainen automatiikka tietää, milloin pitää lämmittää ja milloin säästetään.

Suurin säästö ja paras asuinmukavuus saadaan aikaiseksi lämmityksen huonekohtaisella optimoinnilla. OptiWatin langaton anturi asennetaan jokaiseen ohjattavaan huoneeseen. Näin tiedetään joka hetki kunkin huoneen tarkka lämpötila ja voidaan päättää, milloin lämmitys laitetaan päälle, ja milloin se voidaan kytkeä pois päältä.

Jos yhdellä anturilla ohjataan useita erillisiä huoneita, päädytään helposti tilanteeseen, jossa yhdessä huoneessa on liian kylmä ja toisessa liian kuuma. Tällöin huononnetaan asuinmukavuutta ja menetetään säästömahdollisuuksia. OptiWatti välttää tämän ongelman. Huoneiden lämpöominaisuuksissa on valtavia eroja.

Lämmitystarpeeseen vaikuttaa moni seikka kuten esimerkiksi ulkoseinien määrä, ikkunoiden koko ja suunta, lämmityslaitteiden teho sekä muiden lämmönlähteiden määrä.

OptiWatti on älykäs järjestelmä, joka oppii miten kukin huone reagoi lämmitykseen – ja ajoittaa lämmitykset optimaaliseksi

Lämpötilalla on suuri vaikutus asuinmukavuuteen. Yleisimmäksi mukavuuslämpötilaksi koetaan 21 astetta, mutta mieltymykset ovat hyvin yksilöllisiä yhden viihtyessä alle 20 asteessa ja toisen kaivatessa selvästi korkeampia lämpötiloja.

Tärkeää on saada lämpötilat itse kullekin sopivalle tasolle ja myös niin, ettei säätöjen kanssa tarvitse nähdä jatkuvasti vaivaa. OptiWatti tuo tähän helpon ratkaisun.

Perinteisillä termostaateilla lämpötilan saaminen halutulle tasolle on hankalaa mm. seuraavista syistä johtuen: erikseen säädettäviä termostaatteja on useita, termostaattien säätöasteikot ovat epäselviä eikä niistä voi päätellä lämpötiloja, ulkolämpötilan muutoksia ei voi ennakoida ja usean lämmityslaitteen yhteisohjaus on hankalaa.

Lisäksi perinteisen termostaatin mittauspiste on usein epäsopivassa paikassa – esimerkiksi pattereiden termostaatit mittaavat lämpötilan huoneen kylmimmästä kohdasta eivätkä ne reagoi riittävän nopeasti, jos huoneeseen tulee lämpöä vaikka tietokoneesta. Lopputuloksena on turhaa lämmittämistä, vaikka huoneen lämpötila on jo saavuttanut mukavuustason.

OptiWatin langaton lämpötilaa mittaava anturi asennetaan jokaisessa huoneessa ihanteelliseen paikkaan, minkä ansiosta mittauspiste on oikea, ja lämpötilan ohjaus onnistuu helposti.

Lattialämmityksissä on usein haasteena epätasainen lämpötila. Tämä korostuu erityisesti yösähköllä lämmitettävissä lattioissa, joissa huoneen lämpötila on korkeimmillaan aamulla, ja jo alkuillasta lattiat ovat kylmiä. Toisen haasteen luovat nopeat ulkolämpötilan muutokset, joihin lattialämmityksen reagoiminen kestää liian kauan.

OptiWatti laskee jatkuvasti jokaisen huoneen lämmitystarpeen eteenpäin. Analytiikka huomioi huoneen lämpöominaisuudet, käyttäjän toivoman lämpötilan sekä alueen sääennusteen. Rajutkin ulkolämpötilojen muutokset osataan ennakoida, ja lopputuloksena on haluttu lämpötila kussakin huoneessa.

Liian korkea huonelämpötila kuluttaa turhaa energiaa ja heikentää asumismukavuutta. Se on jopa terveydelle haitallista: tutkimusten mukaan yli 22 asteessa lisääntyvät sisäilmaan liittyvät terveyshaitat kuten iho-, ärsytys- ja väsymysoireet.

Myös unen laatua voidaan parantaa makuuhuoneen lämpötilaa laskemalla. OptiWatti kytkee lämmityksen pois heti, kun haluttu lämpötila on saavutettu. Näin ylilämmittäminen loppuu automaattisesti.

Huolehdi kodin lämmöstä vaikka töistä

OptiWatin käyttöönotto on helppoa, sillä nykyiseen lämmitysjärjestelmään ei tarvitse tehdä suuria muutoksia. Järjestelmä toimii langattomasti, eikä uusia johdotustöitä tarvita.

OptiWatti kokoaa kaikki erikseen säädettävät lämmityslaitteet yhteen helppoon käyttöliittymään. Voit ohjata koko kodin, mökin tai kiinteistön lämmitystä tabletilla vaikka sohvalla maaten tai älypuhelimella matkoilla ollessasi.

Jokaiselle huoneelle määritetään halutut lämpötilat vuorokauden eri hetkille. Näistä muodostuu viikko-ohjelma, jonka mukaan OptiWatti ohjaa lämmitystä. Viikko-ohjelman tekeminen on helppoa, ja muutokset siihen onnistuvat käden käänteessä.

Saat yhdellä komennolla vaihdettua jokaiseen huoneeseen Säästö-profiilin, jolloin kunkin huoneen lämpötila laskee haluamallesi tasolle. Normaali-profiiliin pääset takaisin vastaavasti yhdellä komennolla. Profiilien vaihdon voi myös ajastaa OptiWatin kalenteriin, jolloin vaihdokset tapahtuvat automaattisesti.

OptiWatin oppiva ja ennakoiva säätö tekee lämpötilojen vaihdosta mutkatonta. Sinun tehtävänä on päättää haluamasi lämpötilat, jonka jälkeen OptiWatti ajoittaa lämmityksen siten, että haluttu lämpötila saadaan aikaiseksi. Voit esimerkiksi pienentää olohuoneen lämmitystä päivän ajaksi ja määritellä, että kello 17 huoneessa tulee kuitenkin olla 21 astetta. Tämän perusteella lämmitys aloitetaan juuri oikeaan aikaan, jotta toiveesi toteutuu.

OptiWatti on oppinut, kuinka kauan olohuoneesi lämpötilan nostaminen kestää ja huomioi lämmityksen ajoituksessa myös ulkolämpötilan ja kyseisen päivän sähkön tuntihinnan, jos käytät pörssisähköä.

Lämmityksen optimointi ja etähallinta nostaa myös mökin käyttömukavuuden uudelle tasolle. Poissa ollessasi ei tarvita täyttä lämpöä – kunhan mökille saavuttaessa siellä on mukavan lämmintä! Voit määrittää jokaiselle huoneelle hälytysrajat lämpötilalle ja ilmankosteudelle. Jos esim. lämpötila laskee yllättäen jossakin huoneessa, on siitä tärkeää saada nopeasti tieto.

Lue lisää OptiWatin toimintaperiaatteesta

Tutustu, mihin OptiWatti soveltuu!

Haluatko kuulla lisää?

Katso kaikki yhteystiedot

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian

Tähdellä (*)  merkityt kentät ovat pakollisia.