test

Sähkön hinta ja pörssisähkö

01/11/2019
omakotitalon sähkönkulutus

Sähkön hinta ja sen muutokset vaikuttavat selvästi pientaloasujan menoihin. Mistä sähkön hinta muodostuu, ja mitä vaihtoehtoja energiakulujen pienentämiseen on? Mikä on pörssin vaikutus hintaan?

Sähkön hinta puhuttaa

Sähkön hinta on aihe, jota tulee pohdittua sekä uutisia seuratessaan että viimeistään sähkölaskua tutkaillessaan. Etenkin pientaloissa, joissa on suora sähkölämmitys, sähkön hinnalla on suuri vaikutus asumisen kokonaiskuluihin.

Sähkön hinta muodostuu:

● sähköenergian hinnasta
● sähkön siirtohinnasta
● veroista.

Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä. Sähkötuottajat myyvät tuottamaansa sähköenergiaa sähköpörssiin, josta sähköyhtiöt ostavat sähkön ja myyvät sen eteenpäin asiakkailleen. Sähköllä käydään siis samaan tapaan kauppaa pörssissä kuten muillakin raaka-aineilla, esim. öljyllä tai metalleilla.

Sähköenergiaan liittyy kuitenkin yksi erityispiirre, jolla se eroaa perinteisestä raaka-ainekaupasta. Toisin kuin monia raaka-aineita, sähköenergiaa on vaikeaa varastoida pidemmäksi aikaa. Siksi kauppaa käydään ns. spot-periaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että markkinan toimijat antavat sähköpörssiin tarjouksensa siitä, mihin hintaan he ovat valmiita joko myymään tai ostamaan sähköä tuntikohtaisesti. Sähköenergian spot-hinta määräytyy siis sähkömarkkinan kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Suomi kuuluu sähkön kaupassa pohjoismaisiin markkinoihin. Suomalaiset sähköyhtiöt ja sähköntuottajat käyvät kauppaa norjalaisessa Nordpoolin sähköpörssissä.

Sähkön siirtohinnoista ja etenkin niiden korotuksista käydään erityisen kiivaita keskusteluja. Kuluttajan näkökulmasta siirtohinnan muhkea osuus loppulaskusta voi tuntua kohtuuttomalta: siirtomaksua ei voi kilpailuttaa, eikä siihen voi vaikuttaa muuten kuin valitsemalla asuinpaikkansa edullisen yhtiön alueelta.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta, mutta kalleimpien siirtohintojen alueilla voi summa silti olla yli kolminkertainen edullisimpiin verrattuna. Siirtomaksuilla on tarkoitus kattaa sähköverkon ylläpito, valvonta, myrskytuhojen korjaus, sähköyhtiön asiakaspalvelu jne. Se, saako asiakas hinnalle vastetta pikaisina korjauksina, verkon toimivuutena ja onnistuneena asiakaspalveluna, jää hänen oman arviointinsa varaan.

Mikä vaikuttaa sähkön hintaan?

Sähkön “raakahinta” määräytyy siis sähköpörssissä, ja sähköyhtiöt määrittelevät tämän lisäksi mahdolliset muut sähkösopimukseen liittyvät kulut.

Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa:

  • sähköenergiamarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tilanne,
  • vesitilanne – kun esim. Norjassa sataa paljon, vesivoiman kapasiteetti nousee ja hinta laskee,
  • tuulet – navakka tuuli lisää tuulivoimaloiden tuotantoa,
  • lämpötila ja sääolosuhteet – kylminä talvina sähkön hinta pysyy korkeammalla,
  • voimalaitosten ja sähköverkon huoltokatkot ja
  • päästöoikeuksien hinnat.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuotetusta sähköenergiasta suuri osa tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten vesivoimalla ja tuulivoimalla. Siksi muun Pohjolan sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi myös Suomessa sähköenergian hintaan.

On hyvä tietää, että suurimpien kulutuspiikkien aikana sähköä tuotetaan runsaasti myös uusiutumattomilla energianlähteillä. Sähkönkäytön optimoiminen onkin merkittävä ekoteko.

Pörssisähkö tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden kulujen optimointiin

Monet sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta sitoa sähköenergian hinta sähköpörssin hinnankehitykseen. Hinnoittelutapaa kutsutaan useimmiten pörssisähköksi. Pörssisähkön ideana on se, että kuluttaja voi seurata sähkön hinnan kehitystä jopa tuntikohtaisesti ja ajoittaa esimerkiksi huoneiden tai käyttöveden lämmitystä hetkiin, jolloin sähkön hinta on edullisimmillaan.

Pörssisähkö soveltuu hyvin muun muassa pientaloasujille, jotka haluavat seurata ja optimoida oman talonsa sähkönkulutusta sähkömarkkinan kehityksen mukaan.

Pörssisähkön hyödyntämisessä asukkaan omalla aktiivisuudella on tärkeä rooli. Jos haluaa saada kustannussäästöjä, on sähkönkulutus optimoitava juuri niihin hetkiin, joina energia on edullista. Näiden hetkien tunnistaminen vaatii pörssihinnan aktiivista seuraamista. Hinnat ilmoitetaan aina vuorokausi etuajassa, ja niitä voi seurata esim. Fingridin Tuntihinta-mobiilisovelluksesta, josta lisätietoa täällä.

Pörssisähkön yleisimmät plussat ja miinukset

+ kilpailukykyinen hinta
+ ei määräaikaisuutta: useimmiten pörssisähköön perustuvat sopimuksissa ei edellytetä määräaikaista sopimusta
+ voit vaikuttaa laskun loppusummaan

– vaatii aktiivista seurantaa ja sähkönkulutuksessa tottumusten ohjailua edullisimpiin ajankohtiin

Sähkölämmityksen automaatiolla parhaat hyödyt pörssisähköstä

Jotta pörssisähköstä saa parhaan hyödyn, on talon lämmitysjärjestelmän tai asukkaiden pystyttävä reagoimaan sähkön hinnassa tapahtuviin muutoksiin. Jos sähkön pörssihinnan vahtiminen ja lämmitysjärjestelmän jatkuva säätö tuntuvat työläiltä, voi työn ulkoistaa älykkäälle ohjauspalvelulle, kuten OptiWatille.

Hyvä esimerkki OptiWatti-palvelun toiminnasta on käyttöveden lämmitys, joka vie omakotitaloissa runsaasti sähköä. Yhdistämällä pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen ja OptiWatti-palvelun voit lämmittää käyttövesivaraajaa juuri silloin, kun sähkön hinta on alhaisella tasolla – ja OptiWatti hoitaa sekä hintaseurannan että laitteiden ohjaamisen puolestasi. Näin säästät silkkaa rahaa ja pystyt ottamaan täyden hyödyn irti pörssisähköstä ilman vahtimista.

Se, että solmit pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen ei siis itsessään säästä rahaa, vaan tärkeintä on se, miten hyödynnät sähkön hinnanvaihteluita arjessasi. Tämän toiminnan älykkäässä hallinnassa ja automatisoinnissa OptiWatti on luotettava ja käytännöllinen apu.

Laskelmilla voit selvittää, paljonko hyötyisit

Kiinteähintainen sähkö on yleensä pörssisähköä kalliimpaa, sillä siinä ostaja maksaa osittain hinnan vakaudesta. Kiinteä hinta perustuu sähkön pörssihinnan ennusteeseen, lisäksi sähköyhtiö laskee siihen ”suojahintaa”, jotta kulutuksen ylittäessä ennusteen yhtiö ei joudu vaikeuksiin.

Pörssisähkön hintaa voi vertailla kiinteähintaiseen sähköön vasta jälkijättöisesti, sillä kuten aiemmin todettua, sen hinta muodostuu mm. kulutuksen perusteella. Vertailua varten täytyy kaivella menneisyyttä: kun tutkailee sähkönsiirtoyhtiönsä sivuilta maksamaansa sähkön hintaa edellisvuodelta ja vertaa sitä Nord Poolin toteutuneisiin, tuntikohtaisiin spot-hintoihin, pääsee arvioimaan pörssisähkön käytön kannattavuutta. Moni yllättyy siitä, kuinka paljon pörssisähköä käyttämällä olisi voinut säästää.

Energiaviraston ylläpitämä tilastotyökalu on myös käyttökelpoinen vertailemiseen: valitsemalla tilastoon sekä oman hinnoittelutyyppinsä että pörssisähkön hinnan saa suuntaa antavan käsityksen kokonaisuudesta.

Jos haluaa panostaa perusteellisemmin sähkölämmityksen optimointiin, kannattaa pyytää maksuton hyötyarvio OptiWatin asiantuntijalta. Hyötyarviossa ei ensisijaisesti oteta kantaa pörssisähkön ja kiinteähintaisen sähkön hintaeroihin, vaan siinä lasketaan suoraan, minkä verran sähkölaskusta olisi tarkalla kokonaisoptimoimisella leikattavissa.

OptiWatti-palvelu ottaa optimoinnissaan huomioon sähkön pörssihinnan lisäksi mm. ulkolämpötilan ja sääennusteen. Älykäs järjestelmä vähentää myös turhia lämmityskuluja esim. pitämällä viileämpinä tilat, joissa ei oleskella.

Ota yhteyttä ja katsotaan, paljonko voit säästää sähkölämmityksessä.

Omakotitalon energiatehokkuus – mitä siitä pitäisi tietää?

Mitä energiatehokkuus on? Yksinkertaisimmillaan energiatehokkuudella tarkoitetaan hyötysuhdetta, joka energian käytöstä saadaan. Tavoitteena on hankkia aikaisempaa…

Omakotiasuja, säästätkö sähköä oikein?

Artikkeli päivitetty 8.11.2022 Energiakriisin aikana rajusti noussut sähkön hinta ja uusiin sfääreihin kivunneet sähkölaskut ovat…

Sähkön hinta ja pörssisähkö

Sähkön hinta ja sen muutokset vaikuttavat selvästi pientaloasujan menoihin. Mistä sähkön hinta muodostuu, ja mitä…