test

Sähkön hinta ja pörssisähkö

01/11/2019
omakotitalon sähkönkulutus

Artikkeli päivitetty 20.2.2023
Kuvan lähde: Helen

Sähkön hinta ja sen muutokset vaikuttavat selvästi pientaloasujan menoihin. Mistä sähkön hinta muodostuu, ja mitä vaihtoehtoja energiakulujen pienentämiseen on? Mikä on pörssisähkön vaikutus?

Energiakriisi nosti sähkön hinnan kestopuheenaiheeksi

Sähkön hinta on aihe, joka on alkanut pohdituttaa entistäkin enemmän vuonna 2022 alkaneen sähköriisin myötä. Kallistunut sähkö ja epävarmuus tulevasta huolestuttavat monia. Etenkin pientaloissa, joissa on suora sähkölämmitys, sähkön hinnalla on suuri vaikutus asumisen kokonaiskuluihin.

Kulutusjousto entistäkin tärkeämpää

Koko lämmityskauden 2022–2023 jatkuva valtionhallinnon yhteinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja kannustaa aktiiviseen energiansäästöön sekä sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen. Kampanja on nostanut esiin varautumisen ja ennakoinnin tärkeyden. Myös suomalaiset ovat joutuneet varautumaan siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa.

Sähkömarkkinoiden keskeinen haaste on kysynnän ja tarjonnan tasapaino, sillä sähköä on vaikea varastoida. Kulutusjousto, tai kysyntäjousto, on ratkaisu haasteeseen. Siinä sähkönkulutusta hetkellisesti vähennetään tai lisätään sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Kulutusjousto joustaa siis molempiin suuntiin.

Sähkön kulutusjousto on tärkeä osa sähkönmarkkinoita, ja sillä on merkittävä vaikutus myös sähkön hinnoitteluun. Mitä vähemmän sähköä on tarjolla, sitä kalliimpaa sähkö on, ja vastaavasti mitä enemmän sähköä on tarjolla, sitä halvempaa se on.

Kulutusjoustoa edellyttää myös sähkön tuotantotapojen muutos eli uusiutuvan energian käyttö. Tuuli- ja aurinkoenergian määrän kasvaessa sähkön tuotanto vaihtelee paljon säätilan mukaan.

Nyt ja tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää ajoittaa sähkön käyttöä edullisiin ajankohtiin ja välttää kalliita tunteja. Kun sähkö on edullista, sitä tuotetaan vähäpäästöisesti. Silloin kun uusiutuvan energian tuotantoa on vähän ja kulutus on suurimmillaan, sähkö on kallista.

Sähkön käytön ajoittamisesta hyötyvät kaikki

Ajoittain sähkön käyttöä kannattaa vähentää niissä kohteissa, jossa se ei ole juuri sillä hetkellä välttämätöntä. Kulutusjoustolla eli sähkön käytön siirtämisellä korkean kulutuksen eli kalliin hinnan tunneilta edullisempiin hetkiin on monia etuja.

Kulutusjousto

  • tukee sähköjärjestelmämme sujuvaa toimintaa
  • varmistaa sähkön riittävyyttä
  • helpottaa hintapainetta ja vaikuttaa siihen, että sähkö on jatkossa edullista
  • vähentää päästöjä, sillä korkean hinnan tunteina käytetään enemmän saastuttavia fossiilisia energialähteitä.

Pörssisähkösopimuksen tehneet asiakkaat ja muut markkinahintaisen sähkön käyttäjät hyötyvät kulutuksen ajoittamisesta edullisille tunneille heti rahallisesti.

Lisäksi kulutusjoustosta hyötyvät kaikki muutkin sähkön käyttäjät edullisena pysyvän sähkön hinnan myötä. Siksi kulutusjousto kannattaa myös kiinteähintaista sähköä ostaville, joilla on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sähkösopimus. Jokainen sähkön kulutusjoustoon osallistuva auttaa myös edistämään energiantuotannon ympäristötavoitteita.

Tutustu OptiWatin huonekohtaiseen pörssisähkön optimointiin, ja kuinka se automatisoi kulutusjouston ja säästöt!

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu:

● sähköenergian hinnasta
● sähkön siirtohinnasta
● veroista.

Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä. Sähkötuottajat myyvät tuottamaansa sähköenergiaa sähköpörssiin, josta sähköyhtiöt ostavat sähkön ja myyvät sen eteenpäin asiakkailleen. Sähköllä käydään siis samaan tapaan kauppaa pörssissä kuten muillakin raaka-aineilla, esim. öljyllä tai metalleilla.

Sähköenergiaan liittyy kuitenkin yksi erityispiirre, jolla se eroaa perinteisestä raaka-ainekaupasta. Toisin kuin monia raaka-aineita, sähköenergiaa on vaikeaa varastoida pidemmäksi aikaa. Siksi kauppaa käydään ns. spot-periaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että markkinan toimijat antavat sähköpörssiin tarjouksensa siitä, mihin hintaan he ovat valmiita joko myymään tai ostamaan sähköä tuntikohtaisesti. Sähköenergian spot-hinta määräytyy siis sähkömarkkinan kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Suomi kuuluu sähkön kaupassa pohjoismaisiin markkinoihin. Suomalaiset sähköyhtiöt ja sähköntuottajat käyvät kauppaa norjalaisessa Nord Poolin sähköpörssissä.

Sähkön siirtohinnoista käydään kiivaita keskusteluja. Kuluttajan näkökulmasta siirtohinnan muhkea osuus loppulaskusta voi tuntua kohtuuttomalta: siirtomaksua ei voi kilpailuttaa, eikä siihen voi vaikuttaa muuten kuin valitsemalla asuinpaikkansa edullisen yhtiön alueelta.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta, mutta kalleimpien siirtohintojen alueilla voi summa silti olla yli kolminkertainen edullisimpiin verrattuna. Siirtomaksuilla on tarkoitus kattaa sähköverkon ylläpito, valvonta, myrskytuhojen korjaus, sähköyhtiön asiakaspalvelu jne.

Mikä vaikuttaa sähkön hintaan?

Sähkön “raakahinta” määräytyy siis sähköpörssissä, ja sähköyhtiöt määrittelevät tämän lisäksi mahdolliset muut sähkösopimukseen liittyvät kulut.

Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa:

  • sähköenergiamarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tilanne,
  • vesitilanne – kun esim. Norjassa sataa paljon, vesivoiman kapasiteetti nousee ja hinta laskee,
  • tuulet – navakka tuuli lisää tuulivoimaloiden tuotantoa,
  • lämpötila ja sääolosuhteet – kylminä talvina sähkön hinta pysyy korkeammalla,
  • voimalaitosten ja sähköverkon huoltokatkot ja
  • päästöoikeuksien hinnat.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuotetusta sähköenergiasta suuri osa tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten vesivoimalla ja tuulivoimalla. Siksi muun Pohjolan sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi myös Suomessa sähköenergian hintaan.

On hyvä tietää, että suurimpien kulutuspiikkien aikana sähköä tuotetaan runsaasti myös uusiutumattomilla energianlähteillä. Sähkönkäytön optimoiminen onkin merkittävä ekoteko.

Pörssisähkö tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden kulujen optimointiin

Monet sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta sitoa sähköenergian hinta sähköpörssin hinnankehitykseen. Hinnoittelutapaa kutsutaan pörssisähköksi, spot-sähköksi tai markkinahintaiseksi sähköksi. Pörssisähkön ideana on se, että kuluttaja voi seurata sähkön hinnan kehitystä jopa tuntikohtaisesti ja ajoittaa esimerkiksi huoneiden tai käyttöveden lämmitystä hetkiin, jolloin sähkön hinta on edullisimmillaan.

Pörssisähkö soveltuu hyvin muun muassa pientaloasujille, jotka haluavat seurata ja optimoida oman talonsa sähkönkulutusta sähkömarkkinan kehityksen mukaan.

Pörssisähkön hyödyntämisessä asukkaan omalla aktiivisuudella on tärkeä rooli. Jos haluaa saada kustannussäästöjä, on sähkönkulutus optimoitava juuri niihin hetkiin, joina energia on edullista. Näiden hetkien tunnistaminen vaatii pörssihinnan aktiivista seuraamista. Hinnat ilmoitetaan aina vuorokausi etuajassa, ja niitä voi seurata esim. Fingridin Tuntihinta-mobiilisovelluksesta, josta lisätietoa täällä.

Pörssisähkön yleisimmät plussat ja miinukset

+ kilpailukykyinen hinta
+ ei määräaikaisuutta: useimmiten pörssisähköön perustuvat sopimuksissa ei edellytetä määräaikaista sopimusta
+ voit vaikuttaa laskun loppusummaan

– vaatii aktiivista seurantaa ja sähkönkulutuksessa tottumusten ohjailua edullisimpiin ajankohtiin

Sähkölämmityksen automaatiolla parhaat hyödyt pörssisähköstä

Jotta pörssisähköstä saa parhaan hyödyn, on talon lämmitysjärjestelmän tai asukkaiden pystyttävä reagoimaan sähkön hinnassa tapahtuviin muutoksiin. Jos sähkön pörssihinnan vahtiminen ja lämmitysjärjestelmän jatkuva säätö tuntuvat työläiltä, voi työn ulkoistaa älykkäälle ohjauspalvelulle, kuten OptiWatille, joka automatisoi ajoittamisen edullisille tunneille.

Sähkölämmityksen älykkään ohjauksen lisäksi hyvä esimerkki OptiWatin toiminnasta on käyttöveden lämmitys, joka vie omakotitaloissa runsaasti sähköä. Yhdistämällä pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen ja OptiWatti-palvelun voit lämmittää käyttövesivaraajaa juuri silloin, kun sähkön hinta on alhaisella tasolla – ja OptiWatti hoitaa sekä hintaseurannan että laitteiden ohjaamisen puolestasi. Näin säästät silkkaa rahaa ja pystyt ottamaan täyden hyödyn irti pörssisähköstä ilman vahtimista.

Se, että solmit pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen ei siis itsessään säästä rahaa, vaan tärkeintä on se, miten hyödynnät sähkön hinnanvaihteluita arjessasi. Tämän toiminnan älykkäässä hallinnassa ja automatisoinnissa OptiWatti on luotettava ja käytännöllinen apu.

Laskelmilla voit selvittää, paljonko hyötyisit

Kiinteähintainen sähkö on yleensä pörssisähköä kalliimpaa, sillä siinä ostaja maksaa osittain hinnan vakaudesta. Kiinteä hinta perustuu sähkön pörssihinnan ennusteeseen, lisäksi sähköyhtiö laskee siihen ”suojahintaa”, jotta kulutuksen ylittäessä ennusteen yhtiö ei joudu vaikeuksiin.

Pörssisähkön hintaa voi vertailla kiinteähintaiseen sähköön vasta jälkijättöisesti, sillä kuten aiemmin todettua, sen hinta muodostuu mm. kulutuksen perusteella. Vertailua varten täytyy kaivella menneisyyttä: kun tutkailee sähkönsiirtoyhtiönsä sivuilta maksamaansa sähkön hintaa edellisvuodelta ja vertaa sitä Nord Poolin toteutuneisiin, tuntikohtaisiin spot-hintoihin, pääsee arvioimaan pörssisähkön käytön kannattavuutta. Moni yllättyy siitä, kuinka paljon pörssisähköä käyttämällä olisi voinut säästää.

Energiaviraston ylläpitämä tilastotyökalu on myös käyttökelpoinen vertailemiseen: valitsemalla tilastoon sekä oman hinnoittelutyyppinsä että pörssisähkön hinnan saa suuntaa antavan käsityksen kokonaisuudesta.

OptiWatin pörssisähkön ohjaus eli spot-ohjaus on äärimmäisen tehokas, huonekohtaisesti säädettävä keino sähkölämmitteisen kodin tai kiinteistön energiakustannusten hallintaan.

Jos haluaa panostaa perusteellisemmin sähkölämmityksen optimointiin, kannattaa pyytää maksuton arvio OptiWatin asiantuntijalta. Arviossa ei ensisijaisesti oteta kantaa pörssisähkön ja kiinteähintaisen sähkön hintaeroihin, vaan siinä lasketaan suoraan, minkä verran sähkölaskusta olisi tarkalla kokonaisoptimoimisella leikattavissa.

OptiWatti-palvelu ottaa optimoinnissaan huomioon sähkön pörssihinnan lisäksi mm. ulkolämpötilan ja sääennusteen. Älykäs järjestelmä vähentää myös turhia lämmityskuluja esim. pitämällä viileämpinä tilat, joissa ei oleskella.

Onko käytössäsi aurinkopaneelit – optimoidaan samalla aurinkosähköstä maksimaalinen hyöty!

Ota yhteyttä ja katsotaan, paljonko voit säästää sähkölämmityksessä.

Sähkön hinta – mitä kWh maksaa, entä sähkönsiirto?

Sähkön hinta ja sen muutokset vaikuttavat selvästi pientaloasujan menoihin. Mistä sähkön kWh-hinta muodostuu, ja mitä…

Omakotitalon energiatehokkuus – mitä siitä pitäisi tietää?

Mitä energiatehokkuus on? Yksinkertaisimmillaan energiatehokkuudella tarkoitetaan hyötysuhdetta, joka energian käytöstä saadaan. Tavoitteena on hankkia aikaisempaa…

Omakotiasuja, säästätkö sähköä oikein?

Artikkeli päivitetty 8.11.2022 Sähkönkulutus omakotitalossa - onko sähkölämmitys uhka vai mahdollisuus? Osaatko säästää sähköä oikein?…